Hype! Mode Webshop, gevestigd aan Koningshoek 92344 3144 BA Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hypemode.nl
Koningshoek 92344
3144 BA Maassluis
010-2235664

Jessica Storm is de Functionaris Gegevensbescherming van Hype! Mode Webshop. Zij is te bereiken via webshop@hypemode.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hype! Mode Webshop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (indien opgegeven, niet noodzakelijk)
 • Emailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze webshop
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over webshopbezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders da nook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webshop@hypemode.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hype! Mode verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, indien aangegeven dat je deze wilt ontvangen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen bij je af te leveren
 • Hype! Mode verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde belsuitvorming
Hype! Mode Webshop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeerd een medewerker van Hype! Mode) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hype! Mode Webshop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieen van persoonsgegevens:

Naam, adres en telefoonnummer
Deze gegevens bewaren wij in onze administratie zolang wij onze diensten als webshop zullen uitvoeren. Wij hebben deze gegevens nodig om jouw gekochte items bij het goede adres af te leveren en eventueel contact op te nemen indien nodig is voor de aangekochte bestelling. Nadat alles goed is afgeleverd worden bovenstaande gegevens opgeslagen in ons archief en echter alleen nog gebruikt voor administratie doeleinden.

Emailadres
Jouw emailadres bewaren wij in onze administratie zoland wij onze diensten als webshop zullen uitvoeren. Het emailadres hebben wij nodig om een bevestiging van jouw order te sturen, jouw factuur en de bevestiging van verzending inclusief track & trace code. Wanneer wij tijdens het verzendings-proces vragen hebben nemen wij het liefst contact op via het emailadres. Ook wordt er een bevestiging gestuurd naar het emailadres indien er items retour gestuurd worden.

Bij het invullen van het emailadres wordt er gevraagd of je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, indien jij hier ja hebt ingevuld zullen wij jouw emailadres ook voor onze emailmarketing gebruiken. Wil jij geen nieuwsbrief ontvangen? Dan wordt het emailadres nadat alles goed is afgeleverd opgeslagen in ons archief en echter alleen nog gebruikt voor administratie doeleinden.

Gegevens van jouw activiteiten op onze webshop

Wij houden activiteiten bij op onze webshop, zoals:

 • Heb je jouw gegevens wel ingevuld maar niet afgerekend? Dat kunnen wij zien, en sturen jou een email dat er nog wat in het winkelmandje staat. Na deze mail gaan jouw ingevulde gegevens in ons archief en worden alleen nog gebruikt voor administratie doeleinden
 • Bij een gemaakte order zien wij hoevaak er op de webshop gekeken is door jou de laatste paar dagen en de hoeveelste order het is die jij plaatst. Dit vinden wij niet meer dan een leuk feitje, en kunnen er rekening mee houden voor eventuele presentjes en geschreven kaartjes. Deze staat op de gemaakte factuur die na levering van de order in ons archief gaat voor administratie doeleinden.

Delen van persoonsgegeven met derden
Hype! Mode heeft een samenwerking bij By Shir Jewelry. Naam, adres en emailadres worden gedeeld met het sieraden bedrijf By Shir Jewelry indien je een item van dit merk koopt op onze webshop. Wij beheren echter zelf niet de voorraad van deze sieraden, wij zijn alleen de verkopende partij en ook het aanspreekpunt. De verzending gaat vanuit By Shir Jewelry, die de factuur van het gekochte item of de gekochte items ontvangt van Hype! Mode Webshop. Op deze factuur staat uiteraard de naam, emailadres en het adres waar de items naar toe gestuurd kunnen worden. By Shir Jewelry en Hype! Mode Webshop hebben afgesproken dat By Shir Jewelry alleen voor verzending en eigen administratie de facturen archieveerd.

Verder zal Hype! Mode Webshop uitsluitend aan derden persoonsgegevens delen alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hype! Mode Webshop gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hype! Mode Webshop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar webshop@hypemode.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Hype! Mode Webshop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hype! Mode Webshop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via webshop@hypemode.nl